GDPR spracovanie osobných údajov - rozšírenie pre eshop

v 1.2.4

Modul pre PrestaShop 1.6, 1.7

Rozšírenie eshopu o potrebné funkcie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb o spracovaní a ochrane osobných dát. Modul zaisťuje niekoľko kľúčových funkcií v eshope.

34,99 €
Množstvo

visa

Výhody modulu

 • potrebné funkcie v jednom module
 • všetko jednoducho konfigurovateľné na jedno kliknutie
 • všetky texty zobrazujúce sa zákazníkom sa dajú jednoducho v administrácii modulu konfigurovať pre rôzne jazykové verzie
 • podpora 5 stránkových aj 1 stránkových objednávkových procesov, vrátane mnohých externých modulov na jednostránkovú objednávku
 • nápoveda v module ku každému možnému nastaveniu s vysvetlením funkcie
 • lokalizácia CZ / SK vrátane CMS legislatívneho článku.


Spätný súhlas od existujúcich zákazníkov

Ak zapnete túto funkciu v module, bude automaticky po prihlásení existujúcich zákazníkov detegované, či udelili súhlas so spracovaním osobných dát. Pokiaľ ešte neudelili súhlas, modul ich automaticky presmeruje na stránku s informáciami a vyžiadaním súhlasu. Zákazník sa môže rozhodnúť súhlas udeliť, či odmietnuť a nechať dáta v systéme zmazať.

Spätný súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas pri registrácii či objednávke

Súhlas so spracovaním osobných údajov sa vyžaduje pri založení nového účtu zákazníka alebo rovno pri procese objednávky. Tento súhlas sa zapisuje do databázy s dátumom udelenia súhlasu. Pri akejkoľvek ďalšej objednávke daného zákazníka sa aktualizuje dátum obnovenia súhlasu, aby bolo jasné, tu je účet používaný a súhlas so spracovaním osobných dát bol obnovený. Rovnako zaznamenáva IP adresu, z ktorej bol súhlas udelený. Súhlas je povinný pre registráciu účtu zákazníka. Pre účet HOSTa, nákup bez registrácie, nie je súhlas povinný.

Založenie účtu zákazníka

Prehľadne informovaný pomocou CMS

Súčasťou modulu je vytvorenie CMS článku s informáciami o ochrane osobných údajov. Tento článok spĺňa informácie o spracovaní a spôsobe nakladania s dátami zákazníkov. Článok je vytvorený univerzálne pre PrestaShop a je potrebné doň doplniť údaje o vlastníkovi webu a prípadne odmazať nepotrebné časti o zbere dát, prípadne doplniť do zoznamu ďalšie služby, ktoré prevádzkujete na svojom webe.

Účet zákazníka

Každý zákazník má vo svojom účte prístup k údajom, ktoré o ňom evidujete a s možnosťou ich editovať.

Prehľad vo vlastnom účte zákazníka

Zrušenie účtu zákazníka

Zákazník má možnosť pri udelení spätného súhlasu alebo kedykoľvek neskôr vo svojom účte, nechať svoj účet zmazať a byť zabudnutý. Modul takýto účet zákazníka deaktivuje av administrácii označí požiadavku na zmazanie. V prehľade zákazníkov v administarcii tak máte prehľad o počte požiadaviek na zmazanie zákazníckych účtov. Rovnako si môžete v administrácii modulu určiť po akej dobe od posledného udelenia súhlasu označiť automaticky účet na zmazanie.

Prehľad zákazníkov a ich informácie

Mazanie účtu môžete potom hromadne filtrovať a jednoducho všetko zmazať. Účet maže defaultné funkcie prestashopu. Modul urobí navyše to, že informuje zákazníka o zmazaní jeho účtu mailom, čím dostane potvrdenie o vybavení požiadavky. Ďalej modulu anonymizuje adresy v objednávkach (voliteľná funkcia) daného zákazníka, premaže tabuľky guest s prístupmi podľa jeho ID, premaže záznamy o odoslaných emailoch na adresu zákazníka. Aby boli požiadavky na zmazanie účtu na očiach, je k dispozícii notifikácia v hornej časti BO.

Notifikácia v BO

Export dát

Môžete zákazníkovi v jeho účte povoliť exportovať dáta, ktoré o ňom evidujete. Ide najmä o jeho osobné údaje, adresy, uskutočnené objednávky s prehľadom tovaru. Táto funkcia je ako ostatné ďalšie funkcie voliteľná. Záleží na vás, či toto zákazníkom umožníte.

Export dát do XML súboru

Export zákazníkov do CSV

Modul tiež obsahuje funkciu pre export zákazníckych emailových adries do CSV formátu pre uľahčenie vyzvania zákazníkovi, aby vo svojom účte doplnili súhlas so spracovaním údajov. Je možné tak použiť emailové služby, ktoré ste zvyknutí používať.

Export dát do XML súboru

Obnova hesla v PrestaShope 1.6

Modul zaisťuje zmenu prečoesu obnovy hesla pri strate, kedy už nie je nové heslo vygenerované a zaslané mailom. Modul vyzve zákazníka na zvolenie si vlastného hesla priamo na stránke a nie je už zasielané mailom.

Odoslanie požiadavky na súhlas mailom

Môžete zaslať zákazníkom požiadavku na udelenie súhlasu mailom. U každého zákazníka v jeho detaile je možné takto odoslať email s požiadavkou. Zákazníkovi príde email a môže sa rozhodnúť zrušiť účet a neudeliť súhlas, či súhlasiť a potvrdiť súhlas.

Automaticky súhlas s newsletterom a možnosť odhlásenia

Podľa nového nariadenia môžete prvýkrát osloviť zákazníka mailom aj bez jeho výslovného súhlasu a zaškrtnutia voľby "newsletter". Ide o tzv. "Oprávnený záujem". Zákazník musí mať samozrejme možnosť v newsletteri zvoliť zrušenie ďalšieho oslovenia mailom. Modul ponúka voliteľnú funkciu automaticky aktivovať newsletter u registrovaných zákazníkov. Rovnako je pridaná stránka pre odhlásenie z newslettera, kde zákazník môže zrušiť odosielanie mail na jeho adresu.

Detaily produktu

Kód
dm_gdpr
Verzia modulu
1.2.4
Podporovaná verzia PrestaShopu
1.6
1.7
8
Jazyková lokalizácia
CS
SK
Multistore
Áno / licencie na doménu

Verzia 1.2.4
Dátum vydania: 23.08.2023

### Added

 • nové sloupce s filtrem a přehledem souhlasů do přehledu zákazníků pro PS 1.7.7 a vyšší (nový GRID)

### Changed

 • nová vizualizace pro nové PS oznámení o požadavcích na smazání

### Fixed

 • pro nové PS 1.7.7 a vyšší doplněný HOOK zachytávající smazání zákazníka

Verzia 1.2.3
Dátum vydania: 24.05.2023

 • přidána další úroveň kontroly souhlasu v registraci pro PS 1.7 / PS 8

Verzia 1.2.2
Dátum vydania: 14.09.2022

 • podpora PHP 8
 • podpora PrestaShop 8
 • úprava přehledu zákazníků v modulu
 • úprava javascriptu s detekcí účtu PS 1.7 a vyšší

Verzia 1.2.1
Dátum vydania: 06.01.2022

 • revize kódu
 • úprava JS notifikací pro PrestaShop 1.7

Verzia 1.2.0
Dátum vydania: 18.04.2020

 • úprava procesu při vypršení platnosti souhlasu GDPR

Verzia 1.1.9
Dátum vydania: 10.09.2019

 • přechod na nové ukládání IP adres

Verzia 1.1.8
Dátum vydania: 07.09.2019

 • úpravy zobrazení pro PS 1.7.6.x
 • přehled zákazníků také přímo v modulu

Verzia 1.1.7
Dátum vydania: 26.05.2018

 • odkazy na CMS článek o ochraně osobních údajů nevede na další záložku, ale otevírá se ve FANCYBOXu na stejné stránce
 • korekce kódu pro jiné druhy OPC objednávek při chybné validaci (odložený souhlas)
 • přidán odkaz na CMS článek u kontaktního formuláře
 • automatické nastavení zasílání newsletteru pro registrované zákazníky
 • přidána stránka pro odhlášení z newsletteru
 • možnost volit zda při mazání zákaznických účtů anonymizovat adresy v objednávkách, či ponechat pro účetnictví plně vyplněné
 • úprava vizualizace počtu požadavků na smazání účtu
 • možnost odvolat / zrušit zákazníkův požadavek na smazání účtu
 • zaslání mailu s požadavkem na GDPR souhlas jednotlivým zákazníkům

Verzia 1.1.6
Dátum vydania: 06.05.2018

 • drobné korekce kódu
 • oprava nedefinované proměnné "page_name"

Verzia 1.1.5
Dátum vydania: 02.05.2018

 • změna vyžádání souhlasu (pouze pro registrované je povinné pole se souhlasem, pro hosty, objednávka bez registrace není souhlas povinný)
 • FIX načtení CMS článku pro staré verze PrestaShopu nižší než 1.6.0.12 (neexistuje podpora MULTISTORE)
 • zaslání emailu s potvrzením smazání účtu pouze registrovaným uživatelům
 • přidaná podpora modulu pro evidenci kontaktů do newsletteru. Deaktivace kontaktů z newsletteru po vypršení platnosti souhlasu.
 • možnost exportovat XML data i v BO zákazníků a hostů
 • notifikace počtu zákazníků pro smazání v BO

Verzia 1.1.4
Dátum vydania: 22.04.2018

 • změna proměnná v kontroleru "customer" -> "customer_gdpr" kvůli kompatibilitě s dalšími moduly (FIX pro 1.7)

Verzia 1.1.3
Dátum vydania: 16.04.2018

 • překlad do SK včetně CMS
 • drobný FIX v controleru

Verzia 1.1.2
Dátum vydania: 08.04.2018

 • přidána možnost exportovat zákaznické emaily bez souhlasu do CSV pro oslovení pomocí mailových klientů
 • zaznamenání IPv4 a IPv6 adres, ze kterých zákazník uděluje souhlas
 • drobné korekce textů
 • automatický upgrade - upgrade provedete pouhým nahráním modulů přes administraci

Verzia 1.1.1
Dátum vydania: 01.04.2018

 • přidány další potřebné funkce dle nařízení
 • oficiální vydání

Verzia 1.1.0
Dátum vydania: 26.03.2018

 • vznik modulu

Komentáre (18)
Hodnotenie
Na tento produkt momentálne nie je pridaná žiadna recenzia.