Všetky moduly sú prehľadne písané podľa štandardov a okomentované. Zakódované sú iba súbory týkajúce sa overenie zakúpené licencie modulu pre ochranu autorských práv.

Ukážka kódovanie modulu