Každý modul má v administrácii kompletnú nápovedu na nastavenie modulu. Niektoré všeobecné návody sú k dispozícii aj pri module na webových stránkach.

Podpora je poskytovaná e-mailom prípadne telefonicky pokiaľ je to možné. Podpora je poskytovaná v rozsahu týkajúce sa daného modulu.

 

Čo patrí do pomoci:

  • - pomoc s inštaláciou modulu
  • - prípadná úprava TPL súboru v šablóne s vložením požadovaného HOOK k modulu
  • - všeobecné rady tematicky týkajúce sa daného modulu
  • - riešenie problémov pri nekompatibilite

 

Čo nespadá do pomoci:

  • - individuálne úpravy v šablónach vzhľade
  • - individuálne úpravy modulov na mieru
  • - všeobecné rady k PrestaShopu mimo rámca modulu