Pri nákupe modulov má každý garantovanú aktualizáciu zadarmo po dobu 1 roka. Kedykoľvek vyjde nová verzia modulu, možno si ju stiahnuť zo svojho účtu alebo pomocou dodaného odkazu. Každý zákazník má k dispozícii vo svojom účte možnosť 1 rok stiahnuť aktuálnej verzie zakúpených modulov.

Moduly majú vo svojej administrácii možnosť informovať užívateľa o vydanie novej verzie priamo v administrácii eshopu. Nikdy tak neprídete o novú verziu.

 

Vývoj modulu

Vývojom modulu sa rozumie, každá novo vydané verzie modulu. S každou novo vydanou verziou je okamžite k dispozícii na stiahnutie v administrácii vlastného účtu.

 

Nastavená dĺžka stiahnutie

Každý má defaultne nastavené iba stiahnutie 10x po dobu 1 roka. Tento limit dostatočne pokryje vydávanie nových verzií modulov.

 

Môj účet