07. 02. 2024

Od marca 2024 platí nová legislatíva v súhlase cookies. Boli doplnené parametre do zasielaných dát v cookies module a GTM module. Môžete s predstihom aktualizovať. Google bude vyžadovať od marca 2024, pokiaľ podmienky nebudú splnené, prestane sa v marketingu personalizovať reklama.