02. 11. 2023

Heureka z dôvodov bezpečnosti prešla na zabezpečenú formu spracovania služby overené zákazníkmi. Aby všetko fungovalo ako malo ao túto službu ste neprišli je potrebné aktualizovať minimálne na verziu 3.1.1.

30. 09. 2023

Na základe podnetov od zákazníkov z ostrej prevádzky boli do modulu zakomponované ďalšie funkcie pre uľahčenie práce a automatizáciu. Teraz modul ponúka plnohodnotnú prácu vrátane prednastavených správ, prideľovanie práce konkrétnym zamestnancom atď. Aktualizujte zo svojich účtov.