ORSR - automatické načítanie adresy a údajov po zadaní IČO

v 3.1.0

Modul umožňuje v registračnom a objednávkovom procese načítať adresu a dáta podnikateľských subjektov z obchodného registra Slovenskej republiky. Uľahčíte tak vašim zákazníkom automatizovane a hlavne bezchybne vyplniť registračné údaje ako meno, adresu, názov firmy, DIČ. A to nie je všetko ..

17,99 €
Množstvo

visa

UPOZORNENIE:

Napojenie je na obchodný register Slovenskej republiky. Všetky slovenské podnikateľské subjekty nemusia byť v obchodnom registri zapísané. Iba spoločnosti a živnostníci, ktorí o zápis požiadali.

Pomocou tohto modulu ušetríte vašim zákazníkom prácu s vyplňovaním firemných údajov. Na jedno kliknutie sa dáta načítajú z obchodného registra Slovenskej republiky. Vám ušetrí čas s opravou faktúr s chybne vyplnenými údajmi.

Hlavné výhody modulu

 • univerzálne použitie na rôznych šablónach
 • jednoduchá inštalácia na jedno kliknutie
 • podpora verzií PrestaShop 1.6 a Prestashop 1.7
 • možnosť automaticky firemných zákazníkov preraďovať do inej zákazníckej skupiny pri registrácii
 • podpora autora

Forma zobrazenia a načítania dát

V module je možné nastaviť či sa má pod políčkom pre IČ zobraziť tlačidlo pre načítanie alebo vykonávať automaticky po vyspaní IČ do políčka. Vyberiete si pre vás vhodnejší variant zobrazenia.

Voľba načítania dát do formulára z ARES

Potom sa v závislosti modul takto chová pri registrácii a prezentuje.

Prezentácia na webe - forma zobrazenia< /p>

Validácia podnikateľských subjektov

Ak si v module zapnete validáciu, modul nedovolí uložiť adresu s chybným IČ. Zabránite tak chybným registráciám a napr. získavaniu výhod pre podnikateľov bežným zákazníkom.

Zapnutie validácie IČ pomocou ARES

Automatické preradenie podnikateľov do zákazníckej skupiny

V module si môžete zvoliť, aby po úspešnej validácii IČO autaomticky preradil zákazníka do vybranej zákazníckej skupiny. Môžete tak mať roztriedených zákazníkov a automaticky bez vášho pričinenia môžu vidieť platné ceny pre firemných zákazníkov. Funkcia je voliteľná.

Autoamtické radenie zákazníkov do skupín

Detaily produktu

Kód
dm_orsr
Verzia modulu
3.1.0
Podporovaná verzia PrestaShopu
1.6
1.7
8
Jazyková lokalizácia
CS
SK
Multistore
Áno / licencie na doménu

Verzia 3.1.0
Dátum vydania: 12.03.2024

### Fixed

 • nedefinované proměnné v construct pro PHP 8.2

### Added

 • nová verze API Version 1.1.0

Verzia 3.0.1
Dátum vydania: 26.07.2023

### Security

 • preventivní odstranění potencionální hrozby v kódu, vyžaduje aktualizaci

Verzia 3.0.0
Dátum vydania: 14.05.2023

 • podpora PHP8
 • podpora PrestaShop 8.0
 • funkce pro automatickou kontrolu zavěšení do pozic HOOKu
 • display -> fetch (ochrana na hostingu file_exist) PS 1.7, 8
 • napojení FAQ často kladené otázky přímo do modulu

Verzia 2.0.0
Dátum vydania: 07.05.2022

 • vznik modulu

Komentáre (0)
Na tento produkt momentálne nie je pridaná žiadna recenzia.