Platba na faktúru pre PrestaShop

v 3.1.0

Modul pre PrestaShop 1.6, 1.7, 8

Modul umožňuje ponúknuť zákazníkovi platbu na faktúru so splatnosťou na uvedený počet dní. V nastavení si vyberiete pre akú skupinu zákazníkov chcete tento modul ponúknuť a ten sa im zobrazí v košíku k výberu. Tovar zašlite s faktúrou a klient platí až po dodaní tovaru.

17,99 €
Množstvo

visa

Všeobecný postup procesu objednávky

 • zákazník vytvorí objednávku s platbou na faktúru
 • zákazníkovi je tovar dodaný s danou faktúrou za tovar
 • faktúru je hradená po dodávke tovaru s nastavenou dobou splatnosti
 • modul stráži splatnosť faktúr a pokiaľ sú po splatnosti a zasiela upomienky na email
 • tiež stráži počet maximálne vystavených nezaplatených faktúr a nedovolí zákazníkovi takto vytvoriť ďalšiu objednávku na faktúru
 • súčasne stráži aj výšku maximálnej povolenej dlžnej sumy po splatnosti.

Doba splatnosti faktúry

V module si nadefinujete dobu splatnosti faktúry na požadovanú dobu. Toto nastavenie je defaultné / predvolené pre všetkých zákazníkov. Ak máte zapnutý režim B2B v PrestShope a u jednotlivých zákazníkov máte uvedenú dobu splatnosti faktúry, modul toto nastavenie rešpektuje a dobu splatnosti takto automaticky prezentuje a počíta s ňou.

Splatnosť faktúry

Maximálny počet faktúr po splatnosti

Modul vie strážiť aj počet vystavených faktúr, ktoré zákazník nestihol zaplatiť a na základe toho blokovať ďalšie objednávky s touto platobnou metódou.

Maximálna výška dlžnej čiastky

V zapnutom režime B2B si môžete v detaile každého zákazníka nastaviť individuálne splatnosť faktúry a tiež jeho maximálnu výšku dlžnej čiastky. V module je detekcia pri objednávaní. Ak modul zistí, že klient má prekročenú túto čiastku nepovolí mu uskutočniť ďalšiu objednávku touto platobnou metódou.

B2B nastavenia zákazníka

Upomienky

Modul disponuje funkciou upomienok. Hneď ako prejde splatnosť faktúry a objednávka je neuhradená, začne v periodickom cykle zasielať upomienky. Nastavíte si koľko upomienok a po koľkých dňoch odosielať. Klient tak dostane upomienku s faktúrou v prílohe.

Upomienky pre nezaplatené faktúry

Väzba platobného modulu na dopravcu, menu, skupinu zákazníka, krajinu...

Možno nastaviť, aby sa modul ponúkal podľa vami požadovaných preferencií. Nastaviť ho napr. len na určitého dopravcu pre vašich B2B klientov. Iba pre danú skupinu zákazníkov, ktorí majú tento spôsob platby zmluvne povolený a pod.

Väzba na dopravcu platobné metódy

Inštalácia

Inštalácia prebieha úplne automaticky. Je veľmi jednoduchá. Stačí zakúpený inštalačný balík .zip nahrať cez administráciu.

 • stiahnite modul do svojho PC pomocou odkazu, ktorý vám prišiel mailom po zakúpení
 • vo svojom eshope v administrácii prejdite do sekcie MODULY
 • pomocou funkcie "Nahrať modul" zvoľte stiahnutý inštalačný balíček
 • po potvrdení dôjde k automatickej inštalácii
 • modul nakonfigurujte

Detaily produktu

Kód
dm_paybyinvoice
Verzia modulu
3.1.0
Podporovaná verzia PrestaShopu
1.6
1.7
8
Jazyková lokalizácia
CS
SK
Multistore
Áno / licencie na doménu

Verzia 3.1.0
Dátum vydania: 10.12.2023

### Fixed

 • nedefinované proměnné v construct pro PHP 8.2

Verzia 3.0.2
Dátum vydania: 24.07.2023

### Security

 • preventivní odstranění potencionální hrozby v kódu, vyžaduje aktualizaci

Verzia 3.0.1
Dátum vydania: 16.07.2023

 • v B2B automatické nastavení doby splatnosti na zákazníkovi pokud ještě není nastavena
 • změna HOOKu paymentReturn -> displayPaymentReturn
 • funkce pro automatickou kontrolu zavěšení do pozic HOOKu
 • napojení FAQ často kladené otázky přímo do modulu
 • display -> fetch (ochrana na hostingu file_exist) PS 1.7, 8

Verzia 3.0.0
Dátum vydania: 11.04.2023

 • podpora PHP 8
 • podpora PrestaShop 8

Verzia 2.0.4
Dátum vydania: 18.03.2022

 • funkce na blokaci platební metody při překročení limitu nezaplacených faktur
 • Podpora B2B režimu a individuální doby splatnosti faktur a maximální dlužné částky dle jednotlivých zákazníků
 • přidána podpora pro PS 1.6

Verzia 2.0.3
Dátum vydania: 27.02.2022

 • podpora upomínek pro nezaplacené faktury

Verzia 2.0.2
Dátum vydania: 05.06.2021

 • volba povolených dopravců

Verzia 2.0.1
Dátum vydania: 13.01.2021

 • možnost vlastního dodatečného textu ve výběru platby

Verzia 2.0.0
Dátum vydania: 20.12.2020

 • vznik modulu

Komentáre (0)
Na tento produkt momentálne nie je pridaná žiadna recenzia.