Modul Overenie európskeho DIČ / Odstránenie DPH z objednávky

v 3.1.0

Modul pre PrestaShop 1.6, 1.7, 8

Modul pre PrestaShop umožňuje overiť uvedený DIČ v objednávke na európskom portáli pre potreby platcov DPH a identifikovaných osôb. Ak je uzavretá objednávka s DPH a potrebujete vystaviť faktúru bez DPH, modul umožňuje odstránenie DPH a úpravu faktúry pre prenesenú daňovú povinnosť.

32,99 €
Množstvo

visa

Hlavné výhody modulu

 • možnosť plne automatického režimu
 • overenie DIČ priamo v objednávke bez nutnosti navštíviť daňový portál EÚ
 • odstránenie DPH z objednávky a faktúry na jedno kliknutie
 • jednoduchá instalace na jedno kliknutí
 • jednoduché nastavenie modulu vrátane nápovedy
 • aktualizácia modulu s oznámením o vydanie novej verzie priamo v module
 • podpora autora

Overenie DIČ

Ak prijmete objednávku, ktoré sa má zahraničným partnerom / platiteľom DPH fakturovať bez DPH, je potrebné mať overený DIČ a adresu na faktúre. Modul pridá do detailu objednávky možnosť na jedno kliknutie overiť DIČ partnera priamo na európskom portále:

Overovanie DIČ pre DPH prostredníctvom systému VIES

Overenie DIČ v objednávke

Úprava objednávky, odstránenie DPH

Ak odberateľ spĺňa požiadavky na prenesenú daň a vaša faktúra musí byť vystavená bez DPH, možno ju jednoducho jedným kliknutím upraviť. Z objednávky a faktúry sa všade DPH vymaže a zostane objednávka iba bez DPH.

Upravená faktúra bez DPH

Automatický režim

V module možno nastaviť automatickú kontrolu DIČ už pred uzavretím objednávky. Ak má klient na webe aktivovaný košík s vyplnenou fakturačná adresou, ktorá obsahuje DIČ platiteľa z inej krajiny, modul automaticky DIČ overí a ak VIES Európsky trh potvrdí DIČ, zobrazia ceny v košíku a na webe už bez DPH. Modul má aj mechanizmus pre úpravu objednávky v prípade OPC, kde sa adresa zadáva až na samom konci. Následné procesy ako je email klientovi alebo platba na bráne už prebieha na sumu bez DPH.

Automatické overenie pri objednávke

Detaily produktu

Kód
dm_vatorder
Verzia modulu
3.1.0
Podporovaná verzia PrestaShopu
1.6
1.7
8
Jazyková lokalizácia
CS
SK
Multistore
Áno / licencie na doménu

Verzia 3.1.0
Dátum vydania: 10.12.2023

### Fixed

 • nedefinované proměnné v construct pro PHP 8.2

Verzia 3.0.3
Dátum vydania: 24.08.2023

### Added

 • napojení FAQ často kladené otázky přímo do modulu
 • funkce pro automatickou kontrolu zavěšení do pozic HOOKu
 • přidána vizualizace FRONT do detailu produktu o uplatnění sazby DPH 0%. PS 1.7, 8
 • přidána vizualizace FRONT do objednávky a košíku s informací o odpočtu DPH. PS 1.7, 8
 • přidána vizualizace BACK OFFICE o odečteném DPH PS 1.7, 8

### Changed

 • display -> fetch (ochrana na hostingu file_exist) PS 1.7, 8

Verzia 3.0.2
Dátum vydania: 25.07.2023

### Security

 • preventivní odstranění potencionální hrozby v kódu, vyžaduje aktualizaci

Verzia 3.0.1
Dátum vydania: 17.12.2022

 • optimalizace výkonu (snížení počtu SQL dotazů na stránce použitím cache)

Verzia 3.0.0
Dátum vydania: 29.09.2022

 • podpora PHP8
 • podpora PrestaShop 8.0
 • úprava validace v případě dodání zboží do jiného státu

Verzia 2.0.7
Dátum vydania: 01.05.2022

 • FIX na specifické DIČ pro Maďarsko
 • FIX bezpečnostní kontroly v nákupním košíku (reload)

Verzia 2.0.5
Dátum vydania: 17.04.2021

 • vylepšená validace DIČ před odesláním do VIES

Verzia 2.0.4
Dátum vydania: 08.03.2021

 • přidáno podpora OPC modulů

Verzia 2.0.3
Dátum vydania: 06.02.2021

 • přidána možnost vlastního nastavení TIMEOUT pro spojení s Evropským portálem
 • doplněna nápověda
 • úprava formuláře v objednávce, přidány odkazy na služby a opakované ověření DIČ
 • doplněny překlady SK

Verzia 2.0.2
Dátum vydania: 05.12.2020

 • odečet DPH i na eshopu a košíku před objednávkou
 • podpora PrestaShop verze 1.7.7.x

Verzia 2.0.1
Dátum vydania: 22.11.2020

 • přidána volba automatického odstranění DPH při tvorbě objednávky pro zahraniční plátce DPH

Verzia 2.0.0
Dátum vydania: 21.11.2020

 • vznik modulu

Komentáre (2)
Hodnotenie
Na tento produkt momentálne nie je pridaná žiadna recenzia.