Platba dobierkou pre PrestaShop

v 3.1.2

Modul pre PrestaShop 1.6, 1.7, 8

Platobný modul pre PrestaShop Dobierka umožňuje zákazníkom v procese objednávky zaplatiť na dobierku. Modul disponuje funkciou na výpočet príplatku za dobierku v rôznych kombináciách a zvlášť pre každého dopravcu. Môžete voliť štandardný príplatok čiastkou alebo percentami z ceny tovaru alebo aj kombinovane. Modul disponuje aj ďalšími funkciami na pohodlný nákup vašich zákazníkov.

17,99 €
Množstvo

visa

Príplatok za dobierku

Môžete nastaviť príplatok v týchto kombináciách pre každého dopravcu samostatne:

 • bez príplatku
 • sumou - modul pripočíta ľubovoľnú čiastku k dopravnému
 • percentom - modul vypočíta vždy príplatok na základe ceny tovaru v košíku
 • kombinovane - sčíta pevnú čiastku + percentá z ceny tovaru

Ak nastavíte hranicu pre zrušenie poplatku, tak pri prekročení tejto výšky, modul nebude poplatok účtovať.

Ďalej je možné v module u každého dopravcu nastaviť od akej výšky vôbec dobierku ponúknuť. Využijete to napr. pokiaľ nechcete u malých objednávok do určitej čiastky vôbec platobnú metódu dobierky ponúknuť. Eliminujete tak napr. nevyzdvihnuté zásielky, pri ktorých sa mnohokrát stáva, že zákazníci objednajú veľmi lacné produkty, doprava je drahšia a potom zásielku neprevezmú. Modul umožňuje aj definovať rôzne poplatky pre odlišné zóny dopravcu.

Väzba na dopravcov

Modul podporuje natívne nastavenie väzby na dopravcov, pre ktorých sa má modul zobraziť. U ostatných dopravcov nebude platobná metóda k dispozícii. Ste tak schopní filtrovať platbu dobierkou napríklad u zahraničných dopravcov, kde nechcete dobierku využívať.

Väzba na dopravcu pri dobierke

Obmedzenia na menu a na štát

V nastavení je možné voliť iba meny a štáty, pre ktoré má byť dobierka k dispozícii. Opäť môžete obmedziť len tie meny a štáty, v ktorých chcete dobierku riešiť.

Obmedzenie meny pri dobierke

Možnosť voľby stavu objednávky po dokončení

Modul umožňuje nastaviť si taký stav objednávky, ktorý vám bude najviac vyhovovať. Defaultne sa vytvára stav "Prebieha príprava". Modul umožňuje toto zmeniť podľa potreby.

Stav objednávky po dokončení dobierky

Obmedzenie produktov na dobierku

V module je možné obmedziť produkty, na ktoré sa dá dobierka použiť. Napr. si tak zvolíte produkty čo sa upravujú na mieru a pod. a potrebujete platbu vopred a nespoliehať na dobierku. V module také produkty vypnete z dobierky.

Obmedzenie produktov v dobierke

Zaokrúhlenie objednávok

V prípade, že potrebujete v EUR mene zaokrúhliť objednávky, aby dopravca mohol vybrať presne hotovosť, je možné túto funkciu aktivovať. Rovnako zaokrúhlenie je nastavené aj pre maďarskú menu HUF, kedy sa zaokrúhľuje na celé 5-násobky, rovnako kvôli výberu hotovosti. A tiež pre menu EUR, kedy zaokrúhľuje na celé 5 centy.

Zaokrúhlenie objednávok

 • Česká koruna pr. 50,00 EUR -> 50,00 €
 • Európska mena pr. 256,66 EUR -> 256,65 EUR
 • Maďarský forint pr. 1366 HUF -> 1365 HUF

Spôsob zápisu príplatku do objednávky

Modul umožňuje voľbu ako príplatok za dobierku prepísať do objednávky. Ponúka dva spôsoby a každý sa líši spôsobom komunikácie poplatku smerom k zákazníkovi.

 • Pričítanie príplatku do čiastky dopravného
 • Vpísaný poplatok za dobierku ako samostatná položka

Výber zápisu poplatku

Podpora OnePageCheckout modulov

Modul má integrovanú podporu najpoužívanejších modulov pre jednostránkové objednávky a tiež niektorí zahraniční autori vo svojich moduloch majú podporu pre túto dobierku tiež integrovanú. Ak by ste mali modul na jednostránkovú objednávku a tento modul dobierky sa tam nezobrazoval korektne, je možné pridať podporu aj pre váš modul jednostránkovej objednávky.

Súhrn objednávky

Modul podporuje prehľad dobierkového v objednávke av súčte na pravej strane. Pre prehľad o dobierkovom je potrebné vo vašej šablóne pridať dva riadky. Návod a umiestnenie je priamo v module.

Súhrn košíka pri dobierke

Sumár košíka pri dobierke
Inštalácia

Inštalácia prebieha úplne automaticky. Je veľmi jednoduchá. Stačí zakúpený inštalačný balík .zip nahrať cez administráciu.

 • stiahnite modul do svojho PC pomocou odkazu, ktorý vám prišiel mailom po zakúpení
 • vo svojom eshope v administrácii prejdite do sekcie MODULY
 • pomocou funkcie "Nahrať modul" zvoľte stiahnutý inštalačný balíček
 • po potvrdení dôjde k automatickej inštalácii
 • modul nakonfigurujte

Detaily produktu

Kód
dm_cashondelivery
Verzia modulu
3.1.2
Podporovaná verzia PrestaShopu
1.6
1.7
8
Jazyková lokalizácia
CS
SK
Multistore
Áno / licencie na doménu

Verzia 3.1.2
Dátum vydania: 09.03.2024

### Fixed

 • při REORDER odstranění případné samotné položky dobírky z košíku

Verzia 3.1.1
Dátum vydania: 13.12.2023

### Fixed

 • oprava výpočtu dobírky v jiných měnách při novém způsobu rozsahů dobírky

Verzia 3.1.0
Dátum vydania: 19.11.2023

### Changed

 • možnost nastavit více pravidel / rozsahů pro jednoho dopravce
 • přepracování podpory pro ETS jednostránkovou objednávku

Verzia 3.0.4
Dátum vydania: 28.08.2023

### Added

 • při zápisu doběrečného jako samotná položka přidán výběr svého ID produktu.

### Changed

 • úprava vizualizace formulářů pro menší displeje

### Removed

 • odstraněn override Link.php

Verzia 3.0.3
Dátum vydania: 24.07.2023

### Security

 • preventivní odstranění potencionální hrozby v kódu, vyžaduje aktualizaci

Verzia 3.0.2
Dátum vydania: 28.06.2023

 • display -> fetch (ochrana na hostingu file_exist) PS 1.7, 8
 • napojení FAQ často kladené otázky přímo do modulu
 • funkce pro automatickou kontrolu zavěšení do pozic HOOKu
 • změna HOOKu paymentReturn -> displayPaymentReturn

Verzia 3.0.1
Dátum vydania: 16.12.2022

 • FIX pro multistore při jiném konverzním poměru u výchozí měny než 1

Verzia 3.0.0
Dátum vydania: 30.08.2022

 • podpora PHP8
 • podpora PrestaShop 8.0

Verzia 2.1.2
Dátum vydania: 15.08.2022

 • podpora filtrace měny na úrovni jednotlivých příplatků
 • podpora ETS onepagecheckout

Verzia 2.1.1
Dátum vydania: 06.08.2022

 • přidána kompatibilita pro odpočet DPH v modulu dm_vatorder
 • nově volba zápisu dobírečného (samotné položka / do dopravného)

Verzia 2.1.0
Dátum vydania: 15.07.2022

 • přidána podpora modulu OnePageCheckout PS1.6

Verzia 2.0.9
Dátum vydania: 16.06.2022

 • přidáno zaokrouhlení EUR na 5ti centy
 • sloučení verzí modulu PS 1.6 a PS 1.7
 • úprava vizualizace pro PS 1.6 přehledu objednávky

Verzia 2.0.8
Dátum vydania: 13.06.2022

 • přidáno zaokrouhlení celé objednávky pro CZK A HUF
 • přidána možnost vyřadit produkty z dobírky

Verzia 2.0.7
Dátum vydania: 06.02.2021

 • přidány hodnoty pro generování platební metody v košíku (název modulu)
 • přidána možnost zobrazení obrázku v nákupním košíku

Verzia 2.0.6
Dátum vydania: 28.09.2020

 • přidán možnost omezení dobírky do MAXimální výše objednávky
 • vylepšeny popisy polí pro nastavení
 • procentuální navýšení umožněno na desetinné místa
 • úprava výpočtu dobírky v procentech

Verzia 2.0.5
Dátum vydania: 26.01.2020

 • úprava automatického vložení HOOKu do šablony v případě odvozené šablony
 • úprava JS pro identifikaci pozice Dobírky v košíku
 • úpravy TPL šablon dle nového vzhledu
 • přidána nápověda k aktualizacím
 • úprava URL adres s aktualizacemi
 • úprava počítání dobírky pro OPC bez zvolené adresy
 • drobné korekce JS kódu

Verzia 2.0.4
Dátum vydania: 14.10.2019

 • přidána možnost dobírky dle zón dopravců
 • zaokrouhlení částky v DB při uzavření objednávky
 • FIX při editaci objednávky, výpočet dobírkovného DPH / bez DPH

Verzia 2.0.3
Dátum vydania: 25.08.2019

 • nová možnost nastavit dobírku od určité částky
 • zpřehledněné zobrazení polí k vyplnění v administraci

Verzia 2.0.2
Dátum vydania: 10.06.2019

 • částka dobírkovné ZDARMA OD, nyní s DPH / konečná, kvůli rozdílným sazbám DPH

Verzia 2.0.1
Dátum vydania: 04.05.2019

 • OPTIMALIZACE proměnných

Verzia 2.0.0
Dátum vydania: 20.12.2018

 • nová administrace modulu
 • automatická instalace HOOKu do šablony
 • úprava kódu (přepsání validateOrder -> hookActionValidateOrder)
 • validace kódu
 • napojení na aktualizace

Verzia 1.2.6
Dátum vydania: 17.09.2018

 • úprava překladů pro SK
 • drobné korekce kódu pro PHP 7.1
 • FIX rozvázání dobírky po úpravě dopravce

Verzia 1.2.5
Dátum vydania: 01.09.2018

 • vazba na dopravce nyní pouze již nativní v PrestaShopu
 • úprava kódu a komentářů
 • změna metody počítání pozice platební metody v košíku
 • FIX při editaci objednávky (nepřičítání příplatku po změně)
 • podpora UPGRADE pouhým přehráním modulu

Verzia 1.2.4
Dátum vydania: 07.11.2017

 • FIX pro odpočet DPH z příplatku v případě, že je cena objednávky "0"
 • FIX pro přepínání platebních metod a zobrazení přehledu cen (při zakázaném dopravci, špatně přepínalo)
 • zobrazení částky za dobírku již v názvu platební metody
 • rozdělení pro multistore (přepínání kontextu)

Verzia 1.2.3
Dátum vydania: 17.12.2018

 • přidáno do přehledu o cenách informace o dobírkovném
 • nové HOOKy "displayDmCashondeliverySummary", "displayDmCashondeliveryCart"

Verzia 1.2.2
Dátum vydania: 16.07.2017

 • vznik modulu

Mohlo by vás zaujať aj

Komentáre (15)
Hodnotenie
Na tento produkt momentálne nie je pridaná žiadna recenzia.